Informativní obrázek, název, informace o díle, vydavateli a autorech

Šedesát let národního umělce Josefa Skupy

Uspořádala: Míla MellanováVydal: Osvěta, národní podnik, v roce 1952
Uspořádala: Míla Mellanová
Obálku navrhl: Vojtěch Cinybulk
Vedoucí redaktor: Miloslav Bureš
Odpovědná redaktorka: Milena Němečková
Technický redaktor: Zdeněk Svačina
Korigovala: Míla Mellanová
Sazba: 11. 1. 1952 (30109/10 - 158/51/III./1 - 4 - 1%)
Tisk: 16. 1. 1952
Vydání: 1
Náklad: 10.000 výtisků
Počet plánovacích archů 5, autorských archů 4,40, vydavatelských archů 4,50 - Skupina papíru 403, 63X95 cm, 108 g, obálka 403, 63X95 cm, 140 g
Vytiskly: Středočeské tiskárny, n. p., závod 04, Praha II, Myslíkova 15, z nové sazby písmem garmond Garamond
Cena: brož. výtisku 20 Kčs
 
Přehled kapitol
Obsah:
  A. M. Brousil, rektor Akademie musických umění - Klasik
    Jan Malík - Jubilejní zamyšlení
    Karel Koval-Šlais - Vzpomínky ke kořenům
    Frank Wenig - Pepíček řídících
    Frank Wenig - Kašpárek-revolucionář
    Dr. Valter Feldstein, přednosta oboru umění ministersva školství, věd a umění
    Národní umělkyně Leopolda Dostálová, členka národního divadla
    Jen šťastné hodiny - Národní umělkyně Růžena Nasková, členka národního divadla
    Národní umělec Václav Vydra, člen Národního divadla
    Rudlof Deyl, člen Národního divadla
    Dr. Jan Kopecký, děkan Akademie musických umění
    Vojta Sucharda, akademciký sochař, umělecký šéf "Říše loutek"
    Jiří Trnka, akademický malíř (Čs. státní film, Praha)
    Miloslav Disman, režisér Čs. rozhlasu - Trojjediný...
    Vít Šebesta, divadelní mistr Divadélka SaH - Žít a nechat žít
    Vladimír Matoušek, umělecký ředitel krajského oblastního loutkového divadla Radost v Brně - Zdravice z Moravy
    František Flajšhanz, spolupracovník Divadélka SaH - Náš starej
    Jan vavřík-Rýz, spolupracovník Divadélka SaH - Řekněme, že bych...
    Jan Hubáček, provozní ředitel Divadélka SaH
    Vít Skála, akademický malíř
    Prof. Otta Rödl, hudební pedagog - Prof. Skupa a scénická hudba
    MUDr. Lubor Zahrádka, bývalý člen Divadélka SaH - Skupa v práci a v soukromí
    Ladislav Khás (Lidové noviny 1950) - Na štaci u Skupů
    Kolektiv krajské loutkové scény v Liberci - Jak známe národního umělce profesora Skupu
    Loutková scéna PUK (Klub loutek), jednatel Jaso Tanaka, únor 1951 - Pozdrav japonských loutkářů
    Jiří Filip, úderník závodu Autorenova
    Pozdrav z ústřdního domu pionýrů v Praze
    Olga Kuchynková, matka-divák
    Eva Šetková, žákyně 5. třídy
    Několik zápisů z Hurvínkova památníku
    Míla Mellanová, dramaturg divadélka SaH - Nad Hurvínkovým památníkem
     
Poznámky
 
Poslední aktualizace: 11.6.2004
[ nahoru ]